USŁUGI PROJEKTOWE I KOSZTORYSOWE

Biuro projektowe firmy SEVITEL Sp. z o.o. składa się z pracowników posiadających duże doświadczenie zdobyte zarówno przy opracowywaniu projektów, jak i przy realizacji inwestycji. Pracownicy posiadają:

  • uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
  • uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń
  • kwalifikacje wyższego i średniego dozoru ruchu specjalności elektrycznej-maszyn i urządzeń powierzchniowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny
  • kwalifikacje średniego dozoru ruchu specjalności telekomunikacyjnej urządzeń powierzchniowych i dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny.

Zajmujemy się sporządzaniem kompletnych dokumentacji zabudowy urządzeń systemowych łączności, dyspozytorskich, metanometrii, sejsmometrii i gwarantowanego bezprzerwowego ich zasilania - dla kopalń węgla kamiennego, kopalń soli, miedzi jak również obiektów medycznych, wojskowych i energetyki.

Wykonujemy opracowania projektowe we wszystkich stadiach: koncepcje, projekty budowlane, projekty wykonawcze, dokumentacje podstawowe, dodatki i karty zmian do dokumentacji podstawowych.

Wszystkie opracowania projektowe i kosztorysowe wykonywane są przy użyciu specjalistycznego oprogramowania (AUTOCAD, NORMA i innych) i najnowszej aparatury edycyjnej oraz zgodnie z posiadanymi przez SEVITEL Sp. z o.o. certyfikatami ISO 9001:2008; ISO 9001:2009.

Pracownia projektowa automatyki i elektroenergetyki firmy SEVITEL Sp. z o.o. składa się z doświadczonych pracowników posiadających uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych.

Zajmujemy się sporządzaniem kompletnej dokumentacji technicznej i budowlanej w branży elektroenergetycznej i AKPiA. Wykonujemy opracowania projektowe we wszystkich stadiach: koncepcje, projekty budowlane i projekty wykonawcze.

W pracowni projektowej automatyki i elektroenergetyki firmy SEVITEL Sp. z o.o. w sposób profesjonalny przygotowuje się kosztorysy ofertowe i inwestorskie.

Posiadamy również duże doświadczenie w przygotowaniu oraz realizacji zadań związanych z programowaniem, zwizualizowaniem i uruchomieniem systemów automatyki przemysłowej w oparciu o sterowniki programowalne PLC wiodących producentów.