MATERIAŁÓW STRZAŁOWYCH

Zgodnie z Dyrektywą Komisji Europejskiej 2012/4/UE z dnia 22.02.2012 każdy użytkownik materiałów wybuchowych zobowiązany będzie do wprowadzenia w życie ich elektronicznej ewidencji do dnia 5 kwietnia 2015 roku.