POZOSTAŁE DZIEDZINY GÓRNICTWA

Oferta firmy SEVITEL dedykowana jest szeroko rozumianemu przemysłowi wydobywczemu. Kompleksowy asortyment wyrobów i usług firmy może również znaleźć zastosowanie w górnictwie rud cynku i ołowiu, górnictwie soli kamiennej, anhydrytów, a także górnictwie odkrywkowym.

Nasze produkty są odpowiedzią na ogólną potrzebę zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa w działalności wydobywczej minerałów.