GÓRNICTWO RUD MIEDZI

Wyroby i usługi oferowane przez firmę SEVITEL mogą z powodzeniem być wykorzystywane w górnictwie rud miedzi. Oferujemy dostęp do innowacyjnych, kompleksowych rozwiązań, które zostały z sukcesem wdrożone w kopalniach węgla kamiennego lub do nowatorskich produktów przygotowanych z myślą o indywidulanych potrzebach górnictwa rud miedzi.

Nasze produkty są odpowiedzią na ogólną potrzebę zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa w działalności wydobywczej minerałów. Oferujemy dostęp do rozwiązań nowatorskich w skali Polski i świata.