GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO

Głównymi odbiorcami wyrobów i usług firmy SEVITEL są kopalnie węgla kamiennego.

Łącząc wieloletnie doświadczenie i doskonałą znajomość branży ze specjalistycznymi kompetencjami i zasobami, koncentrujemy działania na rozpoznaniu i zaspokojeniu potrzeb zakładów górnictwa węgla kamiennego.

Uwzględniając specyfikę potrzeb Klientów, zwłaszcza z zakresu zintegrowanych systemów bezpieczeństwa, dążymy do zapewnienia kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań pozwalających na poprawę bezpieczeństwa osób i niezawodności urządzeń pracujących w szczególnie niebezpiecznych warunkach.

Oferowane urządzenia spełniają wymagane normy i posiadają certyfikaty uprawniające do ciągłej pracy w dowolnym stężeniu metanu. Produkcję urządzeń iskrobezpiecznych prowadzimy w oparciu o normę EN 13980:2001.Urządzenia pracujące pod ziemią są klasy I M1 Ex ia I Ma.

Działając od 2001 roku z sukcesem realizujemy liczne wdrożenia w kraju i za granicą, zdobywając zaufanie Klientów i Partnerów.